Takuuehdot

Takuun pituus kerrotaan jokaisen tuotteen kohdalla erikseen.

Takuu kattaa materiaali- sekä valmistusvirheet. Mikäli tuotteessa havaitaan materiaali- tai valmistusvirhe varaa myyjä tai maahantuoja oikeuden virheen korjaukseen. Takuuta koskevat korjausvaatimukset ja reklamaatiot on tehtävä viipymättä virheen havaitsemisesta ja reklamaatio on osoitettava kyseisen komponentin myyneen jälleenmyyjän tai verkkokaupan kautta ostettuna suoraan. Kaupasta vaaditaan aina todisteeksi ostokuitti tai kopio tai päivätty takuutodistus.

Kuluttajan lailliset oikeudet

Kuluttajan lailliset oikeudet määräytyvät soveltuvin osin kulutustavaroiden myyntiä koskevan lainsäädännön mukaan. Tämä takuumenettely ei vaikuta näihin oikeuksiin. Takuumenettely on yhtenevä EU-määräysten kanssa ja on voimassa EU:n jäsen valtioissa.

Takuiden poikkeukset

  • Takuu ei koske tuotteita, joita ei ole asennettu oikein ja/tai säädetty maahantuojan ohjeen mukaan.
  • Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet törmäyksestä, iskusta, tuotteen väärinkäytöstä, valmistajan teknisten määräysten noudattamatta jättämisestä tai muista olosuhteista, joissa tuote on joutunut alttiiksi sen tyypille soveltumattomille voimille tai kuormille.
  • Takuu ei päde, jos tuotetta on muutettu tai tuote on vaihdettu toiseen kuin alkuperäinen.
  • Takuu ei päde, jos sarjanumeroa tai tuotantokoodia on muutettu, turmeltu tai jos sarjanumero tai tuotantokoodi on poistettu.
  • Takuu ei koske normaalista kulumisesta aiheutuneita muutoksia. Kuluvat osat voivat vaurioitua normaalikäytön seurauksena, maahantuojan suositusten mukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi ja/tai jos tuotetta on käytetty tai se on asennettu muissa kuin suositelluissa olosuhteissa tai muussa paikassa. Myös normaalin huoltotoimen laiminlyönti lakkauttaa takuun voimassaolon.
  • Kuluvia osia ovat tiivisteet, jarrupalat, renkaat, ketjut, hammasrattaat, kasetit, vaijerit, vaijerinkuoret, ohjaintangon kahvat, takavaihtajan ketjuohjainpyörät, vanteet, levyjarrujen levyt, jarrukengät, rumpujarrunapojen kilvet ja työkalut.
  • Takuu ei vastaa vaurioita jotka ovat tapahtuneet muussa kuin normaalikäytössä. Normaalikäytön ulkopuoliseksi käytöksi katsotaan kilpailu-, vuokra- tai ammattimainen käyttö.
  • Takuu ei koske normaaleja huoltotoimia eikä pyörän säätöjä.
  • Tuotteen lujuuteen tai käyttökelpoisuuteen vaikuttamattomia pieniä virheitä ulkopinnassa samoin kuin pieniä epätasaisuuksia maalauksessa tai kromauksessa tai alumiinipinnassa, jotka ovat aiheutuneet sään vaihtelusta, ei katsota takuun alaisiksi virheiksi.
  • Kuljetuksen aikana syntyneet viat tai vauriot eivät kuulu takuun piiriin.


Yhteydenotto

Tällä lomakkeella voit antaa meille palautetta tai kysyä lisätietoja tuotteista.